Grunnet Korona-krisen vil det meste av behandlingen skje via videokonsultasjoner i perioden 12/3/2020 til 13/04/2020. Linken til videokonsultasjonene er:

https://psykologspesialist-lise-ellis.aspit.no/lise

Pasienter som velger å møte opp fysisk bes vaske hender med varmt vann og såpe før de kommer inn til behandler.
Pasienter som har symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke møte til time.
Pasienter som har vært på reise utenfor Norden de siste to ukene, eller som har hatt kontakt med smittet eller mistenkt smittede personer de siste to ukene skal ikke møte til time.
Ved videokonsultasjon er det viktig å passe på at du oppholder deg i et rom der du kan snakke uforstyrret og uten at noen i huset lytter til samtalen. Pass på å ha noenlunde stabil internettforbindelse, og fungerende kamera og mikrofon på PC/Mobil. Benytt gjerne headset av hensyn til lydskjerming og personvern. Pass på at det er god belysning der du sitter og plasser kamera slik at ansiktet ses rett forfra.
Videoterapi har god støtte i forskning og det er ingen grunn til å se på dette som et dårligere tilbud enn oppmøtekonsultasjoner.