top of page
Ved behov kan behandlinger også foregå via videokonsultasjon etter første inntakstime.

Gå til:

https://psykologspesialistellis.confrere.com
og logg på med BankID for å komme på det virtuelle venterommet.

Ved videokonsultasjon er det viktig å passe på at du oppholder deg i et rom der du kan snakke uforstyrret og uten at noen i huset lytter til samtalen. Pass på å ha noenlunde stabil internettforbindelse, og fungerende kamera og mikrofon på PC/Mobil. Benytt gjerne headset av hensyn til lydskjerming og personvern. Pass på at det er god belysning der du sitter og plasser kamera slik at ansiktet ses rett forfra.

Videoterapi har god støtte i forskning og det er ingen grunn til å se på dette som et dårligere tilbud enn oppmøtekonsultasjoner.
 
 
bottom of page