top of page
min bakgrunn

Jeg ble ferdig utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo i 1999 og har vært spesialist i klinisk psykolog siden 2005. Jeg har mange års erfaring fra blant annet rusinstitusjon (Akuttinstitusjonen Ullevål), Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PPT), rusmiddelpoliklinikk (ARA) på Jessheim.

 

Etter dette jobbet jeg med forskning som PhD stipendiat ved NTNU, var teamleder i spesialisthelsetjenesten, først ved Sped- og småbarnsteamet ved Grorud BUP (psykisk helse for barn og unge) og fra 2015 til 2018 var teamleder ved Distrikts Psykiatrisk Senter (DPS) Nedre Romerike, Allmennpoliklinikken. Fra April 2018 deltids Privatpraksis ved Nitelva Helsesenter. Fra februar 2019 Privatpraksis og avtalespesialist for Helse Sør-Øst RHF for Jessheim distriktet.

mine spesialistområder
Selvportrett.jpg
  • Rus- og avhengighet ( 2-årig videreutdanning i regi av Norsk Psykologforening)

  • Familieterapi ( 2-årig videreutdanning ved Institutt for Aktiv Psykoterapi)

  • Sped- og småbarns psykiske helse (2-årig videreutdanning i regi av RBUP)

  • Intensiv Korttids Psykodynamisk Terapi (3- årig videreutdanning ved Institutt for ISTDP Drammen)

  • Intensiv Korttids Psykodynamisk Terapi ( 2- åring advanced påbygg ved Institutt for ISTDP Drammen)

bottom of page