top of page
OQ45 og utfallsmål

Feedback-informerte tjenester ser ut til å føre til bedre behandlingseffekt for personer med psykiske lidelser. Det hjelper terapeuten til å få en systematisk og umiddelbar tilbakemelding fra klientene på hvordan behandlingen passer og virker.  Klientenes syn og preferanser skal informere og veilede utforming av terapien, for å forbedre kvaliteten på tjenesten.

OQ45 er et spørreskjema som er utviklet for å kunne måle effekt av terapi. Dette er et mål på subjektiv behag/ubehag, interpersonlige relasjoner og sosiale roller siden forrige møte med terapeuten. Det inkluderer også et mål på psykisk symptomtrykk.


Ved at klienten fyller ut dette skjemaet før hver terapi time gir det terapeuten feedback på endringer eller manglende endringer i klientens subjektive tilstand.

OQ 45 Spørrreskjema

 

Nye pasienter vil få sin unike brukernavn og passord før 1. time. Det er ønskelig at skjema fylles ut før hver time.

bottom of page