top of page
Henvisninger

Fra september 2023 skal alle henvisninger først sendes fra fastlegen til Felles Henvisningsmottak ved DPS (Distriktspsykiatrisk senter), som der vil vurdere pasientrettigheter og frist. Felles henvisningsmottaket vil viderehenvise aktuelle henvisninger til avtalespesialistene i sitt distrikt.

Første time: Den første timen hos meg vil som regel være en trippeltime for å få tid til å bli godt kjent og se om vi har en god "kjemi", samt for å vurdere om ISTDP (Intensiv korttids psykodynamisk terapi) er en god behandlingsform for pasienten.

Egenandel første gang er kr 1158.

Frikort og egenandeler

Enkel time                 kr 386

Dobbel time             kr 772

 

Egenandelstak: kr 3165 ( 2024) før frikort

Betaling skjer i starten av timen med kort/vipps.

Avbestilling av timer

Ved avbestilte timer og uteblivelser til timer må pasienten dekke kostnadene selv uansett grunn og uansett når beskjed om avbestilling er gitt. For avbestilt enkelttime belastes pasienten kr 643 og for en dobbeltime kr 1279. En avlyst førstgangssamtale vil belastes med kr 2163.

bottom of page