top of page
om terapi

Jeg tilbyr

  • forskningsbasert behandling

  • intensive og fokuserte forløp

  • resultatorientert praksis ( FIT- Feedback Informed Treatment)

  • terapi kan gjennomføres på norsk eller engelsk

  • etter 1. time kan timer gjennomføres online ved behov

ISTDP

ISTDP ( Intensive Short-term Psychodynamic Therapy) er utviklet av Dr. Habib Davanloo ved McGill-universitetet i Canada. Problemer og traumer i mellommenneskelige relasjoner kan føre med seg en rekke komplekse følelser. Disse kan bli blokkert og fortrengt. Når hendelser senere i livet rører opp i disse følelsene kan det aktivere angst eller at man går i forsvar. Reaksjoner som angst eller blokkering kan være helt ubevisste for personen som opplever dem og det kan resultere i ødelagte relasjoner til andre mennesker, fysiske symptomer samt en rekke psykiatriske symptomer. Disse ubevisste prosessene kan gi negativ helseeffekt i alle kroppens systemer. For eksempel problemer med fordøyelse, blodomløp, muskler, hud og immunsystemet. Ubevisst angst og forsvar kan føre til økt bekymring for kropp og helse og et negativt forhold til helsetjenesten. Dette igjen fører til dårligere helse og økt depresjon. 

I behandlingen med ISTDP blir pasienten først gjort kjent med disse ubevisste prosessene. Dernest får pasienten hjelp til å løse opp i de følelsesmessige blokkeringene. Under behandlingen arbeider man med å fokusere på følelsene pasienten har til å videre peke på blokkering pasienten har til egne følelser eller til behandlingen som sådan. Når pasienten erfarer disse følelsene vil spenning, angst, forsvar og andre fysiske symptomer reduseres ganske umiddelbart. Pasienten og terapeuten kan se hvilke følelsesmessige krefter pasienten har rettet sitt forsvar mot. Etter dette følger en helene prosess hvor gamle, utgåtte følelser oppleves og bearbeides. Ofte vil et slikt gjennombrudd være nok til å medføre at pasienten føler seg bedre og at symptomene reduseres. I de fleste tilfeller vil det imidlertid være behov for en serie slike behandlingsprosessert for å oppleve store atferds-forandringer.

Behandlingen er ikke standardisert. Den er skreddersydd til den enkelte pasient og til dennes angst toleranse. Dersom pasienten har lav toleranse for angst må behandlingen starte med å bygge opp denne evnen samt evnen til å reflektere over tanker og kroppens signaler. Når angsttoleransen blir bedre vil pasienten trygt kunne erfare følelser. 

Mot slutten av en vellykket behandling vil somatisk angst og dominerende forsvar være borte slik at pasientens helse og relasjoner kan utvikle seg slik det ville gjort før traumaet som var opphavet til problemene fant sted.

Denne behandlingen og varianter av denne har blitt forsket bredt på. Behandling har vist seg å være effektiv mot depresjon, angst, somatisk symptomer, rusmisbruk, spiseforstyrrelser og personlighetsproblemer. Etter 3 ulike studier vedrørende kronisk smerte har ISTDP behandlingen vist seg å fungere bedre enn CBT-behandling. Modifiserte former for ISTDP benyttes også ved psykotiske forstyrrelser og bipolar forstyrrelse ( 2023, Alan Abbass

Behandlingstimer tas opp på video ( slettes etter avtale med pasienten), noe som gir mulighet til å optimalisere terapien.Pasienten må også være villig til å ha enkelte timer online ved behov ( karantener, skolestreik, etc).

 

Vær oppmerksom på at jeg har svært strenge avbestillingsrutiner. Behandlingen er gratis etter oppnådd frikort dersom du møter til timer, men om du avlyser eller ikke møter må du betale hele timen selv, uansett grunn og uansett hvor lenge i forveien timen er avbestilt ( med mindre jeg klarer å dekke opp timen igjen).

For mer informasjon om ISTDP se:

istdp norge

istdp.com

Artikkel om ISTDP

bottom of page