top of page
om terapi

Jeg tilbyr

  • forskningsbasert behandling

  • intensive og fokuserte forløp

  • resultatorientert praksis ( FIT- Feedback Informed Treatment)

  • terapi kan gjennomføres på norsk eller engelsk

ISTDP

ISTDP ( Intensiv Psykodynamisk behandling) er utviklet for å hjelpe klienter med å bli psykologisk og fysisk sunnere på kortest mulig tid. De fleste klienter opplever i løpet av kort tid at denne behandlingen er ulikt annen type snakke-terapi og har funnet det vel verdt investeringen i form av effekt og varighet av positive resultater og forsatt post-terapi bedring.

Jeg har mange års erfaring og har stundert mange psykoterapiretninger og jeg finner ISTDP å ære en av de mest potente for å lette lidelse ved medisinke uforklarlige tilstander. ISTDP er en evidensbasert terapimodell som har vist seg å være en unik effektiv behandling for et bredt spekter av klienter med

noen av de mest utfordrende problemene for fastleger å adressere, inkludert:

  • Depresjon, ,angst, panikkanfall

  • Personlighetsforstyrrelser

  • Medisinske uforklarte rygg- og nakke-smerter, hodepiner.

  • Medisinske uforklarte nevrologiske og fordøyelsessymptomer

  • Somatoforme forstyrrelser / psykofysiologiske forstyrrelser

For mer informasjon om ISTDP se:

istdp norge

istdp.com

Artikkel om ISTDP

Andre terapiformer jeg benytter der det ikke er indikasjon for ISTDP er:IFS ( Internal Family Systems), Løsningsfokusert terapi, Narrativ terapi, Kognitiv og Metakognitiv terapi.

bottom of page